Stad zonder drempels

SP-raadslid Nelly Duijndam in gesprek met Fatima Ouariachi van Cliëntenbelang

Om volwaardig te kunnen meedoen zijn zieke, kwetsbare en oudere Amsterdammers vaak afhankelijk van de gemeente, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de woning of vervoersmiddelen als een Canta en scootmobiel. Door de Rijksbezuinigingen op zorg en een doorgeslagen vrije markt gaat dat niet vanzelf. De SP knokt voor toegankelijke zorg in een toegankelijke stad.

Hoe toegankelijk is Amsterdam? Fatima Ouariachi van Cliëntenbelang moet lachen. ‘Nou, alle Amsterdammers moeten door miljoenen toeristen heen laveren, al dan niet in een “shared space”, zo’n verkeersknooppunt zonder stoplichten. Voor Amsterdammers met een beperking is dat niet anders.’ Serieuzer zegt ze: ‘Ook zonder drukte is Amsterdam een moeilijke stad voor wie een beperking heeft. Zit je in een rolstoel of ben je slechtziend dan is het hier eigenlijk een ramp, met al die bouwputten, metro’s in aanleg, wegblokkades, wildgeparkeerde fietsen en uitstulpende terrassen. Zelfs het gebouw waar Cliëntenbelang in zit, het INIT-gebouw vlakbij de Czaar Peterstraat, is niet goed toegankelijk omdat de omgeving moeilijk begaanbaar is. Wij hebben voor onze cliënten een sluiproute gevonden, maar ideaal is dat niet. Mensen met een beperking worden eigenlijk nog een beetje méér beperkt als zij ergens door een drempelloos achterdeurtje naar binnen moeten.’

‘Bekijk de stad eens door de ogen van iemand met een beperking’
Fatima Ouariachi, beleidsmedewerker Wmo bij Cliëntenbelang

SP-gemeenteraadslid Nelly Duijndam, woordvoerder zorg, is meerdere keren met een rolstoelgebruiker de stad in geweest. Bevindingen: de meeste winkelstraatjes, de nieuwe Elandsgracht en zelfs de raadszaal in de Stopera zijn amper of niet toegankelijk. Nelly Duijndam: ‘Om van het Indicatieadviesbureau Amsterdam nog maar te zwijgen.’ Hier moeten Amsterdammers naartoe die hulpmiddelen nodig hebben uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals een scootmobiel. Zij voeren hier het indicatiegesprek maar het gebouw heeft geen fatsoenlijke rolstoeloprit.’ Nelly Duijndam: ‘Het lijkt wel “Fiets ‘m erin”. Dat mag je mensen niet aandoen.’ Terwijl een oplossing vaak zo makkelijk is. In stadsdeel Centrum wist de SP voor elkaar te krijgen dat er bij drukke supermarkten witte strepen op de stoep zijn aangebracht. Door deze fietsparkeervakken is het wildparkeren verdwenen, waardoor rolstoelgebruikers weer vrij doorgang hebben.

Fatima Ouariachi en Nelly Duijndam willen allebei een stad zonder drempels, letterlijk en figuurlijk. Nelly Duijndam: ‘Dat begint bij toegankelijkheid op straat. Maar vervolgens is ook digitale toegankelijkheid belangrijk. En toegankelijkheid op de arbeidsmarkt.’

‘Ja,’ vult Fatima Ouariachi aan, ‘Het komt regelmatig voor dat talentvolle jonge mensen geen kans maken op een baan alleen maar omdat ze een beperking hebben. De “mindset” van veel werkgevers is dat iemand met een handicap een onzekere of dure werknemer zou zijn. Terwijl mensen ook zoveel mogelijkheden hebben.’

‘Zorgprofessionals verdienen een fatsoenlijk arbeidscontract’
SP raadslid Nelly Duijndam, woordvoerder Zorg

Nelly Duijndam is vooral gebrand op toegankelijke zorg. ‘Door de landelijke bezuinigingen op de zorg, én door de vrije markt, zijn er mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het geld niet hebben voor het verplicht eigen risico. Maar ook omdat ze worden gekort op huishoudelijke hulp of andere voorzieningen. En dan zijn er in Amsterdam ook nog eens veel overbelastte mantelzorgers die we nauwelijks in beeld hebben. En eenzame ouderen. De problemen stapelen zich op sinds de regering van Mark Rutte bepaalde dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen met steeds minder ondersteuning van de overheid. De rek is eruit.’

Jan Femer (80) uit Noord strijdt voor behoud van zijn Canta.

Een andere strijd is die voor fatsoenlijke arbeidscontracten in de zorg. Nelly Duijndam vertelt: ‘Er zijn in Amsterdam maar liefst 28 verschillende aanbieders voor Hulp bij het huishouden. De meeste daarvan besparen flink op personeel omdat ze dan hogere winsten halen, waardoor de werknemers geen vaste contracten of vaste uren meer krijgen. De cliënten zijn daar ook de dupe van want die hebben telkens wéér een nieuwe hulp over de vloer, alleen maar omdat die goedkoper is voor de aanbieder.’ Het liefst zou Nelly Duijndam zien dat er één gemeentelijke aanbieder komt voor Hulp bij het huishouden, zodat de gemeente (en geen commercieel bedrijf ) goede zorg levert en goede arbeidscontracten biedt aan Amsterdammers.

Tot die tijd verwonderen zowel Fatima Ouariachi als Nelly Duijndam zich over grote en kleine kwesties, zoals de vreemde plaatsing van gele verkeersborden in de stad. ‘Werkelijk, je moet wel een giraffennek hebben om die te kunnen lezen. Laat staan als je in een rolstoel zit. Aan ons de taak om de gemeenteraad hierop te wijzen.’

Heb je een lichamelijke, verstandelijke , psychische of andere beperking en heb je een vraag of heb je ondersteuning nodig? Kijk op www.clientenbelangamsterdam.nl of bel (020) 75 25 100.

Gedupeerde Cantagebruikers voeren samen met de SP actie bij de Stopera: de Canta is letterlijk hun benenwagen en ze dreigen die te verliezen. Na meerdere demonstraties winnen de Cantegebruikers hun gelijk. Ze kunnen de Canta behouden. Actievoeren loont!

Tijdens een herindicatieronde begin 2017 bleek dat talloze Amsterdamse Cantagebruikers hun vervoermiddel zouden moeten inleveren. De Cantagebruikers gingen hiertegen in protest, ondersteund door de SP. Na een aantal luidruchtige demonstraties kregen de Cantagebruikers hun gelijk: de gemeente gaat toch geen Canta’s innemen. SP-raadslid Nelly Duijndam is blij met de uitkomst: ‘Met een paar goede en strijdvaardige acties hebben deze mensen ervoor gezorgd dat ze niet thuis achter de geraniums zijn beland. Dat is pas écht actief burgerschap. Petje af!’

Cliëntenbelang Amsterdam is een politiek neutrale belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Fatima Ouariachi: ‘Bovenal ondersteunen wij Amsterdammers die door een beperking in de knel komen. We zijn een kennis- en adviescentrum en verlenen soms ook juridische bijstand. Daarnaast verzamelen we informatie en beinvloeden we het beleid van de gemeente, ondermeer door de politieke partijengoed te informeren. Dat is belangrijk want zo hebben alle raadsleden dezelfde informatie.’ Maar de organisatie trekt natuurlijk wel partij, namelijk voor de gehandicapte, zieke en oudere Amsterdammers die zij representeren. ‘Toen de gemeente te veel bezuinigde op het aantal uren Hulp bij het huishouden hebben wij een rechtszaak aangespannen en gewonnen,’ vertelt Fatima Ouariachi. ‘Je hoopt natuurlijk dat je er met goede afspraken samen uitkomt, maar soms lukt dat niet. Dan moet je naar de rechter.’ Gelukkig is onlangs het VN-verdrag voor de gelijke rechten van personen met een handicap bekrachtigd . de nieuwe wet gelijke behandeling gaat een stap verder en geldt nu ook voor goederen en diensten; daar valt heel veel onder. . Er wordt ‘inclusie’ vereist van overheden. Fatima Ouariachi: ‘Mensen met een beperking moeten dus niet alleen gelijk worden behandeld maar in staat worden gesteld om ook gelijk te kunnen meedoen in de maatschappelij. Naar buiten gaan, werken, winkelen, picknicken in het park. Al die gewone dingen.’

Nelly Duijndam is ondernemer en daarnaast gemeenteraadslid voor de SP. Ze werkte lange tijd als binnenvaartschipper. In de jaren 70 startte zij met een aantal vrouwen het schipsterscollectief ‘De Mooie Trui’. Daar werden vrouwen opgeleid voor de binnenvaart en vervoerden ze vracht in Nederland, België en Frankrijk. Ook startte ze Vaarschool Grietje in Amsterdam voor de pleziervaart. Als woordvoerder zorg in de gemeenteraad wil zij dat alle Amsterdammers toegang hebben tot goede zorg. ‘Aan het verplicht eigen risico kan de gemeente helaas weinig doen, dat moeten we regelen op het Binnenhof. Maar wél kunnen we in Amsterdam zorgen dat er goede voorzieningen zijn voor mensen die langer thuis wonen en extra hulp nodig hebben. Daarvoor moet ook hier de markt uit de zorg worden gesloopt, te beginnen met de Hulp bij het huishouden.’

Wat heeft de SP gedaan om de zorg in Amsterdam toegankelijk te houden?
Amsterdamse zorgaanbieders mogen geen concurrentie voeren op de prijs
De eigen bijdrage van de Wmo is omlaag gegaan voor de lagere middeninkomens
Er is flink gecompenseerd op de enorme bezuinigingen van het Rijk
Er wordt meer geïnvesteerd in zorg op buurtniveau
Er is meer ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld is er gratis OV voor mantelzorgers met weinig geld
Er wordt meer geïnvesteerd in het toegankelijk maken van de openbare ruimte


Nationaal ZorgfondsZeg eens A van het Nationaal ZorgFonds

Al een kwart miljoen Nederlanders wil een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Dat is geweldig! Maar de SP wil nog veel meer mensen betrekken bij onze beweging voor betere en betaalbare zorg. Om dat te bereiken starten we een campagne voor kunstwerken in de publieke ruimte. Onder de noemer #ZegEensA zorgen we dat het Nationaal ZorgFonds zichtbaar is in het straatbeeld en niemand meer om ons heen kan. Wil jij ook dat de streetart van het Nationaal ZorgFonds niet meer uit het straatbeeld verdwijnt? Steun dan de crowdfunding-actie op www.zegeensa.nl!