Trots op het sociale vangnet in de wijk

SP-wethouder Arjan Vliegenthart in gesprek met Meredith Smith van Het Leefkringhuis

De cijfers liegen er niet om: een kwart van de Amsterdamse huishoudens leeft van een klein inkomen. Bijna de helft van deze mensen is door ontslag, scheiding of andere pech plotseling in de financiële problemen geraakt. De SP wil ook voor deze minima het sociale vangnet uitbreiden in de komende jaren.

‘Een meewerkend wethouder is een verademing’
Meredith Smith, directeur van Het Leefkringhuis

Niet de regels maar de mensen zijn het leidend principe in Het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. Voor iedereen die aanklopt voor hulp wordt meteen actie ondernomen. ‘Mensen zijn vaak moe en lusteloos van de zorgen en de stress. Het Leefkringhuis neemt ze bij de hand totdat ze weer bodem onder de voeten voelen. Daarna kunnen ze op eigen kracht verder,’ vertelt SP-wethouder Arjan Vliegenthart. Hij is een groot bewonderaar van Leefkringhuisdirecteur Meredith Smith en haar voorganger Paul Scheerder. Vliegenthart: ‘Ik gun elk stadsdeel een organisatie waar de mensen snel hulp krijgen vanuit de wijk. De gemeente kan het niet alleen.’

Meredith Smith is directeur van het Gère Paulussen Leefkringhuis, middenin de Vogelbuurt van Amsterdam-Noord. Begin dit jaar volgde zij Paul Scheerder op, onder wiens bezielende leiding het Leefkringhuis uitgroeide tot een begrip in de maatschappelijke opvang. Meer over Het Leefkringhuis lees je HIER.

Directeur Meredith Smith is op haar beurt blij met een ‘meewerkend wethouder’ als Arjan Vliegenthart. Zijn beleid van kordaat ‘maatschappelijk socialisme’ komt dicht in de buurt van de werkwijze van Het Leefkringhuis: direct aan de slag, korte lijnen, de mens centraal, geworteld in wijk en community, het broodnodige vangnet in de buurt. Smith: ‘Door het nieuwe beleid van het stadsbestuur zien we heel duidelijk verbetering. De mensen hebben beter toegang tot de minimavoorzieningen. De eenvoudige aanvraagmethode via “Pak je Kans” zorgt ervoor dat mensen nét dat beetje meer krijgen. Vergis je niet hoor, voor iemand die in armoede leeft is nét dat beetje meer een enorme stap vooruit. Dat je kind kan leren met een laptop die je zelf nooit kunt betalen, bijvoorbeeld. Dat geeft ontzettend veel rust in het gezin.’

Het Leefkringhuis helpt iedereen en kent alle olifantenpaadjes naar hulpverleningsinstanties. De hulpverlening staat 24/7 klaar voor vrouwen en kinderen in crisis. Want er zijn altijd mensen die pech hebben. Van de bijna 840.000 Amsterdammers leeft een kwart op of onder de armoedegrens. Voor sommigen is die armoede hardnekkig en langdurig. ‘Maar,’ vertelt Smith, ‘We zien de laatste tijd een nieuwe groep bij de voedselbank. Dat zijn de kleine zelfstandigen en hogeropgeleiden met een arbeidsverleden.’ Deze groep blijkt lastig te bereiken omdat ze niet snel aankloppen voor een hulpvraag, aldus Smith. ‘Ze zijn het gewend om problemen zelf op te lossen of binnen hun netwerk te zoeken naar ondersteuning. Het is zorgelijk dat die mensen dan toch bij de voedselbank lopen en verder geen gebruikmaken van beschikbare minimavoorzieningen.’

‘Ik gun elk stadsdeel snelle hulp vanuit de wijk’
Arjan Vliegenthart, SP-wethouder voor Werk, Inkomen en Participatie

Dit zijn de mensen die pas in het allerlaatste stadium aankloppen bij de professionals van Het Leefkringhuis, als ze bijna hun huis worden uitgezet bijvoorbeeld. Vliegenthart: ‘Trots of schaamte of zelfs onwetendheid – gewoon niet op de hoogte zijn – houdt hen tegen. Dat is jammer. Minimavoorzieningen zijn er om iedereen die dat nodig heeft weer op de been te helpen.’

‘Mij overkomt dit niet’, is toch een riskante gedachte, constateert Smith. ‘Iedereen met een betaalachterstand ontwikkelt bijna automatische enveloppenangst. Elke confrontatie met een betaalherinnering of extra incassokosten is moeilijk, mentaal gezien. Het zuigt je leeg, wie je ook bent. Iemand belandt dan snel in een neerwaartse spiraal.’

Vliegenthart: ‘Wij zien uit gemeentecijfers dat de val van een salaris naar een uitkering ontzettend groot kan zijn, zeker in een stad als Amsterdam waar de kosten voor levensonderhoud aanzienlijk hoog zijn. Ze hebben een eigen huis of een hoge huur in de vrije sector. Voor deze mensen duurt de crisis voort, zij merken niet dat de economie aantrekt. Tegen hen wil ik zeggen: ook voor hen heeft de gemeente voorzieningen. Maak er gebruik van, het is een recht, geen gunst.’ En verder hoopt de SP-wethouder dat hij in een volgende bestuursperiode de inkomensgrens voor minimavoorzieningen kan ophogen. ‘We zitten nu op 120% van het sociaal minimum. In een dure stad als Amsterdam gaan huishoudens met een inkomen op 130% van het sociaal minimum ook al kopje onder. 130% lijkt me dus een goede maatstaf. De SP wil dat in een volgende bestuursperiode graag realiseren.’

Arjan Vliegenthart is wethouder voor de SP in Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor werk, inkomen, participatie en armoedebeleid. Sinds zijn aanstelling trekt Amsterdam jaarlijks 2o miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Voor meer informatie klik HIER.
Het Leefkringhuis kreeg nationale bekendheid door een prominente rol in ‘Schuldig’, de indringende documentaireserie over mensen met schulden van programmamakers Sarah Sylbing en Ester Gould. Zij werden uitgeroepen tot Journalisten van het Jaar 2016. ‘Schuldig’ werd bekroond met de Zilveren Nipkowschijf 2017. De documentaireserie kun je HIER bekijken.
De SP heeft, als één van de weinige politieke partijen in Amsterdam, een hulpdienst voor maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Alle hulp wordt gratis, vrijblijvend en vertrouwelijk aangeboden. Voor informatie over de SP Hulpdienst kijk HIER.